Om Mogens Lønborg


Mogens Lønborg, der er født i 1952 på Fyn, er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet.

Mogens Lønborg har en meget bred erhvervskarriere omfattende:
 • Embedsmand – både i kommune og stat (bl.a. Finansministeriet).
 • Lederjob i det private erhvervsliv.
 • Mangeårigt virke som ledelses- og organisationskonsulent – både som ansat i et af de store konsulenthuse og med egen virksomhed siden 1994 (Lønborg Management). Har overvejende løst opgaver for den offentlige sektor.
 • Formand for en stor faglig organisation (C3, det tidligere Civiløkonomerne og nu fusioneret med Djøf).
 • Næstformand for AC (Akademikernes Centralorganisation)En omfattende undervisningsvirksomhed som ekstern lektor ved universiteter og handelshøjskoler i en bred vifte af fag.
 • Mangeårigt virke som kursusleder (bl.a. for Djøf og Danmarks Forvaltningshøjskole).  I øjeblikket ekstern lektor i organisationsteori ved Handelshøjskolen i København (CBS). 
 • Forfatter til en lærebog i statistik (Grundbog i Statistik – værktøjer og analysemodeller).
 • 12 år som kommunalpolitiker i Københavns Kommune, heraf de 4 år som sundheds- og omsorgsborgmester, og som leder af og gruppeformand for sit parti ( C ) gennem hele perioden. Genopstillede ikke ved det seneste valg til Borgerrepræsentationen. 

Som politiker i Københavns Kommune har Mogens Lønborg varetaget en lang række poster og hverv, hvoraf skal nævnes:

 • 4 år som sundheds- og omsorgsborgmester med det overordnede administrative ansvar for en forvaltning på knap 12.000 medarbejdere.
 • I 12 år medlem af kommunens økonomiudvalg.
 • 4 år som næstformand for Borgerrepræsentationen.
 • Medlem af en række politiske fagudvalg: Miljøudvalg, Familie- og arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg, Beskæftigelses- og integrationsudvalg mm.
 • Formand for kommunens revisionsudvalg (i indeværende valgperiode)Formand for bestyrelsen for Amager Ressource Center (ARC), tidligere Amagerforbrænding I/S.
 • Medlem af en række bestyrelser: Hovedstadens Sygehusfællesskab I/S, Miljølaboratoriet, Lynetten, CTR, Vestforbrænding I/S, DSB´s S-togsdivision, Sjællandske Symfoniorkester, Københavns Drengekor.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503